Ogród z natury wyrze¼biony,
dzikim opleciony winem.
Siadaj przy ognisku!
Wieczór pachnie dymem...
ogrody
ro¶liny
stawy

Pixel Graf Rafa³ Wojtczak, www.pixelgraf.com.pl
Zapraszamy po stare odmiany drzew owocowych: www.kosztela.pl