Ogród z natury wyrze¼biony,
dzikim opleciony winem.
Siadaj przy ognisku!
Wieczór pachnie dymem...
ogrody
ro¶liny
stawy
www.budowastawow.pl
Pixel Graf Rafa³ Wojtczak, www.pixelgraf.com.pl