PARKI DWORSKIE
REWALORYZACJA PARKÓW ZABYTKOWYCH. Wykonujemy niezbędne dokumenty oraz prowadzimy prace renowacyjne pod nadzorem Konserwatora. PARKI DWORSKIE posiadają zaniedbane STAWY NATURALNE. Zajmujemy się ich renowacją.
Latem 2012 roku wykonaliśmy staw naturalny na terenie parku dworskiego w TURZYNIE pod Częstochową. Prace były prowadzone zgodnie z projektem rewaloryzacji pod nadzorem konserwatora zabytków i archeologa.
Powiększ zdjęcie
Park dworski w Zarębowie. Prace oczyszczania starorzecza. 2007r.
Powiększ zdjęcie
Park Dworski w Zarębowie. Budowa wyspy na starorzeczu. 2007r.
Powiększ zdjęcie
Park dworski w Zarębowie. Starorzecza po renowacji. Jesień 2007r.
Powiększ zdjęcie
Stawy w parku pod Płockiem. Prace rewaloryzacji. Wrzesień 2008
Powiększ zdjęcie
Stawy po rewaloryzacji w parku pod Płockiem. Październik 2008
Powiększ zdjęcie
Stawy po rewaloryzacji w parku pod Płockiem. Październik 2008
Powiększ zdjęcie
Budowa stawu na terenie parku dworskiego w Turzynie. 2012r.
Powiększ zdjęcie
Budowa stawu na terenie parku dworskiego w Turzynie, 2012r.
Powiększ zdjęcie
Budowa stawu na terenie parku dworskiego w Turzynie, 2012r.


Pixel Graf Rafał Wojtczak, www.pixelgraf.com.pl
Zapraszamy po stare odmiany drzew owocowych: www.kosztela.pl