OCZKA WODNE
To nieprawda, że małe oczko musi być pełne glonów i otoczone łańcuchem kamieni!!! OCZKO NATURALNE założone wg naszych zasad jest pełne planktonu i posiada wodę przezroczystą do dna. Nawet w małych oczkach wodnych można się latem ochłodzić, a na plaży dzieci mają piaskownicę z zabawkami.
Powiększ zdjęcie
Oczko w Żanęcinie k/Warszawy
Powiększ zdjęcie
Oczko w Nowej Woli
Powiększ zdjęcie
Grążele w małym oczku w Ustanowie.
Powiększ zdjęcie
Oczko w Sulejówku k/Warszawy - zbiornik na folii
Powiększ zdjęcie
Ogród w Warszawie - Oczko naturalistyczne
Powiększ zdjęcie
Oczko w Sobieniach k/Warszawy zbiornik na folii
Powiększ zdjęcie
Oczko w Sobieniach k/Warszawy
Powiększ zdjęcie
Mały staw kąpielowy Ogród w Czarnym Lesie k/ Warszawy
Powiększ zdjęcie
Sadzawka naturalistyczna w Żanęcinie k/ Warszawy
Powiększ zdjęcie
Sadzawka naturalistyczna w Żanęcinie k/ Warszawy
Powiększ zdjęcie
Sadzawka naturalistyczna w Żanęcinie k/ Warszawy
Powiększ zdjęcie
Mokre liście Grążela żółtego.
Powiększ zdjęcie
Oczko w ogrodzie w Ustanowie k/ Warszawy
Powiększ zdjęcie
Oczko w ogrodzie w Ustanowie k/ Warszawy
Powiększ zdjęcie
Oczko z gejzerami przy Hotelu w Cekanowie pod Płockiem
Powiększ zdjęcie
Tojeść rozesłana na dębowym pniu
Powiększ zdjęcie
Oczko na działce w Topolinie pod Warszawą.
Powiększ zdjęcie
Oczko w Topolinie
Powiększ zdjęcie
Oczko wodne na działce w Podkowie Leśnej
Powiększ zdjęcie
Oczko w ogrodzie w Czarnym Lesie. 2008r.
Powiększ zdjęcie
Oczko w Czarnym Lesie. Miejsce zabaw na plaży.
Powiększ zdjęcie
Oczko w Czarnym Lesie.
Powiększ zdjęcie
Oczko kąpielowe w Jankówce pod Wieliczką. 2009r.
Powiększ zdjęcie
Oczko kąpielowe w Jankówce pod Wieliczką. 2009r.
Powiększ zdjęcie
Staw w Gabinie pod Płockiem. 2009r
Powiększ zdjęcie
Staw w Gabinie pod Płockiem. 2009r
Powiększ zdjęcie
Oczko naturalne w Czersku.
Powiększ zdjęcie
Oczko naturalne w Czersku.
Powiększ zdjęcie
Oczko wodne w Głoskowie k/Warszawy
Powiększ zdjęcie
Oczko wodne w Głoskowie k/Warszawy
Powiększ zdjęcie
Oczko wodne dla dzieci w Gielniowie
Powiększ zdjęcie
Oczko wodne w Kopalinie
Powiększ zdjęcie
Oczko wodne w Adamowie

www.budowastawow.pl
Pixel Graf Rafał Wojtczak, www.pixelgraf.com.pl